PROJEKTY UE

Image

W dniach 8-12 maja 2023 r. weźmiemy udział w zagranicznej misji gospodarczej branży spożywczej w stolicy Litwy.

 
Wyjazd został sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa i wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Image
Image

P.P.U.H. ROGOWSKI s.c. B. Cholewicka i K. Łukasik realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


„Promocja i internacjonalizacja marki - logo graficzne ze słowem Rogowski”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek zagraniczny dodatków warzywnych marki ROGOWSKI.

Planujemy pozyskać odbiorców zagranicznych z branży mięsnej, mleczarskiej, gastronomicznej.

Wartość projektu: 274 600,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 205 950,00 zł.

 

Dofinansowanie projektu „UDZIAŁ W TARGACH FOOD INGREDIENTS EUROPE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typu 4A. Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym

Image

Celem operacji była budowa zakładu przetwórstwa warzyw i wyposażenie go w nowoczesne urządzenia, które to zadanie spełni wszelkie wymagania naszych klientów, a zarazem poprawi konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa.

Cel tej operacji to również zwiększenie:

  • ilości zakupywanych surowców,
  • wielkości produkcji i sprzedaży do nowych i dotychczasowych klientów.